Speciális (minősített) továbbképzés

Speciális (minősített) továbbképzés

2019. március 12.

Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Speciális minősítésekre vonatkozóan várhatóan 2019. őszén szervezünk szakmai továbbképzéseket.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az IFRS-, és a költségvetési minősítésre 2019-ben is minősítésenként 2 kreditet kell teljesíteni.

A biztosítói-, befektetési vállalkozási-, kibocsátói-, pénztári és pénzügyi minősítésekre minősítésenként 1 kreditet kell teljesíteni 2019-ben. Ezen 5 minősítés esetében viszont kreditátjárhatóság van.

Az előző évről áthozott többletkreditekből minősített kredit nem vehető figyelembe, azt minden évben érvényesíttetni szükséges!

Amennyiben saját úton szeretné speciális minősítésére vonatkozóan a minősítés törlését indítványozni, arra vonatkozóan kérelmét a Közfelügyeleti Hatósághoz nyújtsa be.

MKVK Fővárosi Szervezete