Aktuális

Az MKVK Budapest Főváros Szervezetének aktuális hírei

2019. április 25.

Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a visszajelzéseik alapján a Fővárosi Szervezet 2019-ben is szervez Excel továbbképzést, ebben az évben is a 2018-ban meghirdetett költségekkel.

Az előző évben lezajlott tanfolyamok tapasztalata az, hogy a jelentkezőknek érdemes a teljes tanfolyamon részt vennie, és azt az egymásra épülő tematikával az alapozástól a haladó szakasz végéig meghallgatnia.

A tanfolyamra a korábbi érdeklődések alapján nem csak fővárosi tagokat várunk, az nyitott más területi szervezet- vagy nem kamarai tag munkatárs előtt is.

Részvételi díj:

 • Fővárosi kamarai tagnak a 4 napra:                                 bruttó 25.600 Ft
 • Külsős-/ más területi szervezeti tagnak a 4 napra:       bruttó 30.000 Ft

A tanfolyam időpontja:

 • 2019. június 3., (hétfő)
 • 2019. június 4., (kedd)
 • 2019. június 6., (csütörtök)
 • 2019. június 13., (csütörtök)

minden nap 9.00 – 15.30 óra között

A tanfolyam helyszíne:
A Fővárosi Szervezet irodája
- 1088 Budapest, Szentkirályi u. 13. I/3a

A tanfolyamra a jelentkezéseket érkezés sorrendjében, maximum 16 főig tudjuk fogadni.
A korábbi gyakorlatunknak megfelelően a tanfolyamon minden résztvevő a saját laptopján dolgozik, melyen az oktató kérése, hogy min. 2010-es Office legyen telepítve.

Jelentkezni ügyfélkapus bejelentkezést követően, a kamara honlapján a szolgáltatások menü/rendezvények almenüpontnál tud.
https://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/rendezvenyek

További kérdés esetén, keresse munkatársainkat a 484-08-38 telefonszámon.
Nem kamarai tag jelentkezése esetén, jelentkezését a budapest@mkvk.hu e-mail címen várjuk.

Üdvözlettel:
MKVK Budapest Fővárosi Szervezete


Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az előző évi érdeklődések és visszajelzések alapján 2019-ben is szervezünk Excel és Excel PIVOT tanfolyamokat.

Jelen felhívásunk az első Excel PIVOT tanfolyamra szól. Az Excel tanfolyam várható ideje 2019. június eleje, melynek részleteiről külön tájékoztatót küldünk.

A tanfolyamokra a korábbi érdeklődések alapján nem csak fővárosi tagokat várunk, az nyitott más területi szervezet- vagy nem kamarai tag munkatárs előtt is.

Részvételi díj:
A PIVOT tanfolyamok részvételi díja a piaci árhoz képest kedvezőbb, mely 2018-hoz képest sem változott:

 • Fővárosi kamarai tagok számára: bruttó 12.000 Ft
 • Külsős résztvevőnek/ más területi szervezeti tagnak: bruttó 15.000 Ft

A PIVOT tanfolyam időpontja:

 • 2019. április 25., 9.00 – 16.00 óra között

A tanfolyamok helyszíne:
A Fővárosi Szervezet irodája - 1088 Budapest, Szentkirályi u. 13. I/3a

A tanfolyamra a jelentkezéseket alkalmanként maximum 16 főig tudjuk fogadni.

Jelentkezni ügyfélkapus bejelentkezést követően, a kamara honlapján a szolgáltatások menü/rendezvények almenüpontnál tud.
https://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/rendezvenyek

A jelentkezőknek visszaigazoló e-mailt küldünk, melyben a költségviselő adatait kérjük, majd a díjbekérővel küldjük a további technikai információkat.

A korábbi tanfolyamokhoz hasonlóan, az idei képzéseinken is a jelentkezők saját laptopjukon dolgoznak, kérjük ezt jelentkezésekor vegye figyelembe!

További kérdés esetén, keresse munkatársainkat a 484-08-38 telefonszámon. Nem kamarai tag jelentkezése esetén, jelentkezését a budapest@mkvk.hu e-mail címen várjuk.

Üdvözlettel:

MKVK Budapest Fővárosi Szervezete
 


 

Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Az MKVK Budapest Fővárosi Szervezetének éves Taggyűlése 2019. március 27-én kerül megrendezésre, melyre a 2019. március 11-én kiküldött meghívó, valamint a beszámoló az alábbiakban letölthető.

A Taggyűlésen napirend előtt „Az új Cash-flow szabályok; A közös tulajdon számviteli kérdései; az osztalékról szóló döntések számviteli problémái” címmel tart előadást dr. Veit József úr.

Várjuk előzetes jelentkezését 2019. március 25-ig a meghívóban megadott módon, ügyfélkapun keresztül:
http://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/rendezvenyek

Üdvözlettel:
MKVK Fővárosi Szervezete

-Meghívó letöltése
-2018. évi beszámoló letöltése
 


Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Tájékoztatjuk, hogy a kötelező oktatás 1. napjára szóló meghívók 2018. szeptember 17-én és 18-án, a Fővárosi Szervezet általános szakmai-, és speciális minősítésekre vonatkozó továbbképzéseinek forgatókönyve 2018. október 5-én kiküldésre kerültek.

Amennyiben a kötelező oktatás 1. napjára a meghívót nem kapta meg, kérjük jelentkezzen a 484-08-38 telefonszámon. Ha ön előző évben felmentést kapott, illetve más helyi szervezetnél- vagy külsős helyszínen teljesítette a továbbképzést, de idén nem kér felmentést és/vagy a Fővárosi Szervezetnél teljesítené a kötelező oktatás 1. napját, kérjük ez esetben is hívja Irodánkat.

Az általános szakmai továbbképzésekre és a speciális minősített továbbképzésekre a www.mkvk.hu oldalon bejelentkezve a szolgáltatások menü/rendezvények almenüpontnál tud. https://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/rendezvenyek

Kérjük, amennyiben Önnek változott az ügyfélkapus bejelentkezéséhez az e-mail címe, azt jelezze felénk küldje el a budapest@mkvk.hu címre, hogy a belépését ismét aktiválni tudjuk. Köszönjük!

MKVK Fővárosi Szervezete

Budapesti Szervezet Oktatási forgatókönyvének letöltése


Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy a kamara honlapján elérhető a 2018. évi adatszolgáltatási felület, melyről a Főtitkári Hivatal 2018. június 12-én küldte ki tájékoztatóját.

A kamarai adatszolgáltatás magában foglalja a korábban közfelügyelet felé teljesítendő-, a minőség-ellenőrzés számára benyújtandó, valamint a kamara felé évente kitöltendő adatszolgáltatást.

 • Az adatszolgáltatás a kamarai törvény előírása szerint: 2018. július 15-ig teljesítendő! Kérjük, a határidőre feltétlen figyeljen!
 • Az adatszolgáltatás során a 2017. július 1. és 2018. június 30. között kiadott jelentésekről a jelentést aláíró természetes személy könyvvizsgálónak kell adatot szolgáltatnia!
 • Azon szüneteltető státuszú kamarai tagnak, akinek tagsági jogállása 2017. július 1-jét követően módosult szüneteltetővé (vagyis adhatott ki könyvvizsgálói jelentést a bekért [2017. július 1. és 2018. június 30. közötti] időszakban), a főfoglalkozású tagok adatszolgáltatását kell még kitöltenie.
 • A társaság esetében a kibocsátott jelentésekről nem kell adatot szolgáltatni, az alapadatokon kívül a tagdíj átvállalási adatokat, a hozzájárulási díj kiszámításához szükséges bevételi adatokat, illetve – amennyiben nem az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. kezeli a kötelező felelősségbiztosítását – a biztosítási adatokat kell megadni a kitöltés során.
 • Az adatszolgáltatás során kell nyilatkoznia az előző évi önképzés teljesítéséről is. A Kkt. 27. § (3) bekezdésében rögzített változásbejelentési határidőre is figyelemmel – a 2017. július 1-jénél régebb óta szüneteltető tagsági jogállású könyvvizsgálókat idén már nem terheli éves adatszolgáltatási kötelezettség. Esetükben a kamara az önképzés teljesítését más módon fogja ellenőrizni, melyről a későbbiekben küldünk tájékoztatást az érintetteknek. 

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás kitöltésének a módja teljesen megegyezik az előző években megszokottakkal. A bekért adatok körében sincs lényeges eltérés, azonban a GDPR előírásainak való megfelelés miatt csökkent a megadandó adatok köre.

A változásokról összefoglaló az alábbi linken elérhető:
https://www.mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatszolgaltatas_valtozasok_2018

Az adatszolgáltatásról az általános tudnivalókat az alábbi linken éri el:
https://www.mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatszolgaltatas_2018#altalanos

A társaságok esetében az adatszolgáltatásra vonatkozó leírást az alábbi linken éri el:
https://www.mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatszolgaltatas_2018#ceges

Kérjük, amennyiben az ügyfélkapus bejelentkezést újonnan regisztrálták, a cégnevet és regisztrált e-mail címet küldjék meg aktiválásra a Fővárosi Szervezet munkatársainak. Amennyiben korábban már aktiválva volt a társaság, de adatai változtak, a sikeres bejelentkezéshez kérjük, írásban mielőbb jelezzék a változást a Fővárosi Szervezet munkatársainak a budapest@mkvk.hu címen.

Kérjük, amennyiben az adatszolgáltatást a Társaság által meghatalmazott tölti ki, az erre szolgáló formanyomtatványt (mely az adatszolgáltatási útmutatónál letölthető) a Főtitkári hivatalba küldje meg, hogy a meghatalmazott hozzáférését a kollégák rögzíteni tudják. Köszönjük!

További kérdés esetén hívja munkatársainkat a 484-08-38 telefonszámon.

MKVK Budapest Fővárosi Szervezete
 


Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Ezúton tisztelettel meghívjuk soron következő könyvvizsgáló estünkre

2018. június 27-én, 15.00 – 17.30 óra között.

Helyszín: MKVK Budapest Fővárosi Szervezete (1088 Budapest, Szentkirályi u. 13., I/3/a)
A jelentkezések függvényében a helyszín változhat,melyről a jelentkezőket e-mailen értesítjük!

Az est témája: A KIT és a MER aktualitásai
Meghívott előadó: Munkácsi Márta – könyvvizsgáló kamarai tag, Minőségellenőrzési Bizottság tagja

Érdeklődése esetén keresse a Fővárosi Szervezet munkatársait a budapest@mkvk.hu címen 2018. június 25-ig.

Amennyiben a témával kapcsolatban előzetes kérdése van, kérjük, azt küldje el a budapest@mkvk.hu e-mailen címre 2018. június 25-ig. Köszönjük!

MKVK Fővárosi Szervezete


 

Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a kamara hatályos Szakmai Továbbképzési Szabályzata január 1-vel változott, mely alapján a 2018. évi a szakmai továbbképzést a következő módon kell teljesítenie:

 • Az összegyűjtendő kreditek minimális száma: 20.
 • A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető 65 év feletti kamarai tagok esetén a megszerzendő kreditek minimális száma: 8.

Az egyes változások leírását a Továbbképzés menüpontnál találja!

A változásról az Oktatási Alelnök úr által írt tájékoztató levelet innen letöltheti.

Kérjük, amennyiben Ön az ügyfélkapus bejelentkezésekor e-mail címet változtatott, azt minden esetben jelezze a Fővárosi Szervezet felé a budapest@mkvk.hu e-mail címen!

MKVK Fővárosi Szervezete

 

 


Jubileumi év – Jubileumi Bál

kep_01.JPG

A 2017. év emlékezetes év a kamara életében, hiszen 20 éve lépett életbe az a törvény, amely elismerte a magyar könyvvizsgálók jogát, önálló szakmai önkormányzat megalakítására a kamarát.

A húszéves évforduló alkalmából az egész évben tartó programsorozat első rendezvénye a Fővárosi Szervezet által 2017. január 21-én, a Thermal Hotel Aquincumban szervezett Bál volt.

kep_02.jpg

A jubileumi rendezvényen elnöki köszöntőt mondott dr. Pál Tibor a Kamara elnöke és a vendégeket köszöntötte Szilágyi Judit, a Fővárosi Szervezet elnöke.

kep_03_04.jpg

A Bál programját a Kolibri Táncegyüttes a ’20-as – ’30-as évek táncaival és keringővel nyitotta meg.

kep_05.jpg
kep_06.jpg

A négyfogásos vacsorát követően az este folyamán a PapaJazz a ’20-as – ’30-as évek hangulatát idézte fel Malek Andera közreműködésével. Műsorukban egyaránt felcsendültek magyar és külföldi slágerek.

kep_07.jpg

A vacsora után a tánczenét Bohr Miklós vezetésével a Madarak Házibuli zenekar szolgáltatta a bálozó közönségnek. Színes zenei repertoárjuk záróráig vidámhangulatban hívta folyamatosan táncra a bál vendégeit.

kep_08.jpg

Az első táncosok a táncparketten.

kep_09.jpg

A bál kísérőprogramjai voltak a Sweetic ízletes kézműves bonbonjainak kóstolója,és a Sweet4you által biztosított csoki-szökőkút.
A jubileumi évet ünnepelve, külön ez alkalomra készült az IceLine Kft. csodás jégszobra is. A báli dekorációt a Scenic Style biztosította.

Az éjféli tombolát a bálozók izgatottan várták, az értékes nyereményeket örömmel fogadták. A Bál főnyereménye a Costes Downtown étterem 2 főre szóló vacsorameghívása volt.

kep_10.jpg

A tombolát követően jó hangulatú táncos est folytatódott egészen a záróráig.

Köszönjük Vendégeink részvételét és várjuk Önöket további rendezvényeinken is!

Galéria: Jubileumi bál képei
 


Könyvvizsgálói Estek a Fővárosi Szervezetnél

Az MKVK Fővárosi Szervezete 2017-től újraindította könyvvizsgálói Estjeit. Az Estek során az adott téma szakértőjével moderált-, kötetlen konzultációs találkozókon tudják a témákkal kapcsolatos egyéni eseteiket, tapasztalataikat megosztani-, a felmerülő problémákat egyeztetni a résztvevők egymással.

A Könyvvizsgálói Estek jellemzően nem kreditpontos rendezvények, de azok a kamarai továbbképzési szabályzat általi önképzéshez kapcsolódó szakmai estnek tekinthetőek.

Az egyes témák előadásainak anyagairól kérjük a Fővárosi Szervezet Irodájának elérhetőségén, a budapest@mkvk.hu e-mail címen érdeklődjön.

2017. évi Könyvvizsgálói Estek témái és összefoglalói az alábbi linken olvashatóak:
http://budapest.mkvk.hu/konyvvizsgaloi_estek

MKVK Budapest Fővárosi Szervezete
 


Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

A „Pmt. és Kit. változásai 2017-ben” címmel a Fővárosi Szervezet szakmai rendezvényt szervez tagjai számára, melynek:
Időpontja:    2017. november 10., 10.00 – 13.00
                       Regisztráció a helyszínen: 9.30-tól

Kreditpont: 1 kredit

Előadó:          Munkácsi Márta, MKVK - Minőségellenőrzési Bizottsági tag

Helyszín:       ÚJ Helyszín!
                        BIJO Rendezvényközpont
                       1135 Budapest, Róbert Károly körút 96-98.

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyre a kamara oldalára belépve, a szolgáltatások menüpont – rendezvények almenüpontnál tud jelentkezni:
https://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/rendezvenyek

Várjuk jelentkezését!

MKVK Fővárosi Szervezete


Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Ezúton tisztelettel meghívjuk soron következő Könyvvizsgáló Estünkre

2017. október 26-án, 16.00 – 18.00 óra között.

Helyszín: MKVK Budapest Fővárosi Szervezet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 13. I/3)
A jelentkezések függvényében a helyszín változhat, melyről a jelentkezőket e-mailen értesítjük!

Az est témája:
„A DigitAudit programrendszer jellemzői, legfontosabb funkciói” –
Meghívott előadók: Dr. Somogyi Zoltán, Nyirati Ferenc, Málingerné Tölgyesi Krisztina

Jelentkezését, valamint a témával kapcsolatban előzetes kérdését a budapest@mkvk.hu e-mailen várjuk 2017. október 25-ig.
Az eddig beérkezett jelentkezéseket köszönjük!

MKVK Fővárosi Szervezete
 


Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Tájékoztatjuk, hogy a kötelező oktatás 1. napra szóló meghívókat e-mailen megküldtük.
A külsős helyszíneknél a helyi kapcsolattartó küldi meg a meghívót.

Kérjük figyelje e-mailjeit (és a levélszemét mappát is).

Átjelentkezésre kérjük szeptember 18-a után hívja irodánkat a 484-08-38 telefonszámon.

A kötelező oktatás tananyagát az oktatási bizottság küldi meg egy külön tájékoztatóban e-mailen.

MKVK Budapest Fővárosi Szervezete
 


Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga,

Az MKVK Budapest Fővárosi Szervezetének éves Taggyűlése 2017. március 29-én kerül megrendezésre, melyre a 2017. március 14-én kiüldött meghívó, valamint a beszámoló az alábbiakban letölthető.

A Taggyűlésen napirend előtt „Az új könyvvizsgálói jelentés és az azt alátámasztó könyvvizsgálói munka összefüggése” címmel előadást tart Barsi Éva, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai alelnöke.

Várjuk jelentkezését 2017. március 27-ig a meghívóban megadott módon, ügyfélkapun keresztül:
http://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/rendezvenyek

Üdvözlettel:

MKVK Fővárosi Szervezete
 

Meghívó letöltése

2016. évi beszámoló letöltése

 


Új együttműködési megállapodás a NAV igazgatóságaival

Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az MKVK Fővárosi Szervezete aláírta a NAV négy Adó- és Vámigazgatóságával új együttműködési megállapodását, melynek hírét egyeztetve a NAV kijelölt kapcsolattartójával ezúton hozzuk nyilvánosságra.

A megállapodással a NAV Kelet – budapesti Igazgatósága, az Észak – budapesti Igazgatósága, - a Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága, valamint a Dél – budapesti Igazgatósága és az MKVK Fővárosi Szervezete célul tűzte ki egy közös szakmai platform kialakítását.

A közös szakmai platform célja, hogy az együttműködő felek tevékenységi körüket érintő, hatályos jogszabályok értelmezésre, azok pénzügyi-, - számviteli,- és gazdasági felülvizsgálatára, illetve olyan könyvvizsgálati módszerek kialakítására adjon teret, amelyek támogatják és elősegítik az állami adó- és vámhatóság feladat- és hatáskörének gyakorlását.

Ezzel párhuzamosan lehetőséget biztosítanak a könyvvizsgálói feladatkör hatékonyságának fokozására, amely az adó- és vámigazgatóság és a könyvvizsgálók tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai kapcsolat bővítése útján, a kölcsönös tájékoztatás és folyamatos tapasztalat- és eszmecsere biztosításával érhető el.

Amennyiben Önnek adózással kapcsolatos jogszabályi értelmezések összefüggésében a könyvvizsgálati tevékenysége során felvetődik kérdése, illetve gyakorlatban felvetődött problémája,- adóellenőrzési tájékoztatással kapcsolatos észrevétele van, kérjük, küldje meg a Fővárosi Szervezet irodavezetőjének, Major Brigittának a budapest@mkvk.hu e-mail címre.

A kölcsönös tapasztalatszerzésről az eszmecserére és konzultációra, a beérkezett észrevételek, kérdések alapján konzultációs estet szervezünk a NAV delegált szakembereivel.

Várjuk a témában az Ön észrevételét, tapasztalatát is!

Köszönettel:
MKVK Fővárosi Szervezete


Pályázati Felhívás könyvvizsgálói feladatok ellátására – SALDO Zrt.

A Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. pályázatot hirdet könyvvizsgálói feladatok ellátására. A megbízás 2017. június 1-jétől 3 éves határozott időtartamra szól.
Részletes pályázati leírás az alábbiakban letölthető: a pályázat letöltése

A pályázatokat személyesen vagy postai úton az alábbi címen kérjük leadni:

Saldo Zrt.
Sibinger Márta vezérigazgató részére
1135 Budapest, Mór utca 2-4.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. március 24.

A cégjelzés nélküli zárt borítékon kérjük feltüntetni a „Könyvvizsgálói pályázat” jeligét.
 


Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Ezúton invitáljuk Önt Dr. Sallai Csilla - MKVK Könyvelői Tagozata, elnök; MKVK Fővárosi Szervezet tag –
„Történelem a számok tükrében” c. kiállítására.

A kiállítás érdekessége, hogy több mint 20 számla és gazdasági irat segítségével próbálja felvázolni a XVIII. századtól a XX. századig Magyarország gazdaság- és társadalomtörténelmének alakulását.

A kiállítás 2017. március 6-ig megtekinthető a Hadik Kávéházban (1111 Budapest, Bartók B. út 36.).

A kiállítás meghívója, és a kiállítási könyv pár bevezető oldala az alábbiakban letölthető:
Meghívó letöltése
Kiállítási könyv letöltése

MKVK Budapest Fővárosi Szervezete


Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga,

Tájékoztatjuk, hogy a honlapunkon az alábbi linken elérhetőek a Fővárosi Szervezet ingyenes, kreditpontos rendezvényei:
http://budapest.mkvk.hu/tovabbkepzes/rendezvenyek

Az előadások forgatókönyve innen letölthető.

Az e-learning előadások tájékoztató levele innen letölthető.

Kérjük, amennyiben az ügyfélkapus bejelentkezésénél megváltoztatta e-mail címét, azt jelezze a Fővárosi Szervezetnek a budapest@mkvk.hu e-mail címen.

A 2016. évi kötelező oktatás 1. napjának beosztásáról 2016. szeptember 28-án megküldtük az értesítőket. Kérjük, amennyiben az értesítőt nem kapta meg, nézze meg az e-mail fiókjának levélszemét mappáját, illetve keresse irodánkat egyeztetés végett a 484-08-38 telefonszámon.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kamara Szakmai Továbbképzési Szabályzata
2016. június 1-vel változott. A hatályos szabályzat elérhető a kamara honlapján:
http://www.mkvk.hu/szabalyozas/szabalyzatok/tovabbkepzesi

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Öntől független ok (különösen tartós betegség, szülés, 1 év alatti gyermek otthoni gondozása, tartós külföldi munkavégzés) miatt nem tud személyesen részt venni az első napos oktatáson, kérelmet nyújthat be az oktatási bizottsághoz az oktatás e-learning formájában történő teljesítésére vonatkozó kérelem benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A 2016. évi kreditpontok teljesítésével kapcsolatos felmentési kérelmek benyújtásának határideje - főszabály szerint: 2016. december 31.
Amennyiben a szakmai továbbképzés követelményeinek Öntől független okok miatt, igazolhatóan nem tudott eleget tenni, a 2017. január 31-ig felmentési kérelemmel fordulhat az oktatási bizottsághoz. A kérelmek melléklete az indokot alátámasztó igazolás.

A kérelmet Dr. Hegedűs Mihálynak, az oktatási bizottság elnökének címezve az oktatas@mkvk.hu e-mail címre küldje meg illetve személyesen, vagy postai úton az MKVK Oktatási Bizottsághoz (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.) juttassa el.

Kérjük, az oktatásának teljesítését figyelje folyamatosan, mivel a Fegyelmi Bizottság tájékoztatása szerint az előző évi oktatást részben-, vagy egészében elmulasztó tagok már magas pénzbírságot kaptak mulasztásukért. A 2016. évi szakmai továbbképzést 2016. december 31-vel zárjuk.


MKVK Budapest Fővárosi Szervezete
 


Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2016. évi kötelező továbbképzésre a meghívót szeptember utolsó hetében, majd a további kreditpontos előadások forgatókönyvét egy következő e-mailben küldjük meg minden tagunknak.
Kérjük, amennyiben 2016. október 14-ig az értesítéseket nem látják a levelezésükben, telefonon keressék az Irodánk munkatársait.

Köszönjük!

MKVK Fővárosi Szervezete
 

 


Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák!

Felhívjuk szíves figyelmüket a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett pályázati felhívásra. A pályázat a pénzügyi szakképzési területen vizsgaelnöki és szakmai vizsgabizottsági tagságra való jelentkezésre vonatkozik. A pályázati feltételekről és jelentkezési információkról a csatolt linken kaphatnak bővebb tájékoztatást.

A kamara számára fontos, hogy mindenki, aki szívesen vállalkozna ilyen teendők ellátására és megfelel a feltételeknek, szerepeljen a vizsgabizottsági tagok, illetve elnökök névjegyzékén, és minél több könyvvizsgáló képviselje a kamarát a kamarán kívüli szakképzéseken is. Ezért, amennyiben a felhívás felkeltette érdeklődésüket és éreznek elhivatottságot a szakmai képzésekben való aktív részvételre, arra szeretnénk bátorítani Önöket, hogy adják be jelentkezésüket.

A pályázati felhívás ezen a linken érhető el:
https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/palyazatok-vizsgaelnoki-es-szakmai-vizsgabizottsagi-tagsag

Sok sikert kívánunk a jelentkezéshez!

Szilágyi Judit
elnök
MKVK Budapest Fővárosi Szervezete

 


Budapest Fővárosi Szervezete Taggyűlése

Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Alapszabálya 374. pontja értelmében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Taggyűlését 2016. április 28. (csütörtök) összehívom.

A Taggyűlés helye:           Villányi Úti Konferencia Központ,
                                              (1114 Budapest, Villányi út 11-13., 300-as előadó)
Regisztráció:                      14.00 – 14.50
Taggyűlés időpontja:        15.00
Napirend előtti előadás: 15.00-16.00-ig
                                              „Auditreform”
                                               Előadó: Molnár Csilla – főosztályvezető és dr. Sramkó Szilvia - osztályvezető, NGM

A Taggyűlés határozatképtelensége esetén az MKVK Alapszabálya 386. pontjának megfelelően a megismételt Taggyűlést változatlan helyen és változatlan napirenddel hívom össze.

Megismételt Taggyűlés időpontja: 2016. április 28. (csütörtök), 16.00 óra
A megismételt Taggyűlés megjelenési arányra való tekintet nélkül határozatképes.
Az előadáson, valamint a taggyűlésen való részvétel 1 kreditponttal beszámít a 2016. évi kötelező oktatásba.
A Taggyűlés napirendi pontjai és technikai információi az alább csatolt meghívóban találhatóak.

Szilágyi Judit
MKVK Budapest Fővárosi Szervezetének elnöke

Meghívó letöltése


Tiszttel Könyvvizsgáló Kolléga!

Felhívjuk szíves figyelmét az MKVK Igazságügyi Tagozata és az MKVK Oktatási Központ Kft. közös szakmai rendezvényére:

Paradigmaváltás az igazságügyi szakértésben
2016. április 7.

PROGRAM

 

09:00 – 10:00Érkezés, regisztráció, fogadóbüfé
10:00 – 10:30Megnyitó, köszöntő:
Dr. Pál Tibor elnök, Magyar Könyvvizsgálói Kamara
10:30 – 11:00A bírósági és szakértői munka kapcsolódási pontjai az új szakértői törvény tervezetében
Előadó: dr. Molnár Ambrus tanácselnök, Kúria
11:00 – 11:30Előadó: dr. Virág Csaba bíró, a polgári perrendtartás munkabizottság elnöke, Országos Bírói Hivatal
11:30 – 12:00Előadó: dr. Kántor Ákos főosztályvezető, Igazságügyi Minisztérium
12:00 – 12:30Előadó: dr. Keresztes Imre főügyész, Központi Nyomozó Főügyészség
12:30 – 13:15Ebédszünet
13:15 – 13:45Előadó: dr. Vankó László dandártábornok, NAV Bűnügyi Igazgatóság
13:45 – 14:15Előadó: dr. Réti László elnökhelyettes, Magyar Ügyvédi Kamara
14:15 – 14:30Kávészünet
14:30 – 16:00

Kerekasztal beszélgetés:
dr. Agárdi Tamás igazságügyi szakértő, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara elnöke;
dr. Hegedűs Mihály igazságügyi szakértő, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara oktatási alelnöke;
dr. Kenyeres Sándor igazságügyi szakértő, a MOKLASZ igazságügyi szakértői tagozat vezetője.

Moderálja: Bartha Gyula igazságügyi szakértő,
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Igazságügyi Könyvszakértői Tagozat elnöke

 

A rendezvény a 2016. évi könyvvizsgálói kötelező továbbképzésbe 3 kreditponttal számítható be.

Jelentkezés és további információ az MKVK Oktatási Kft. honlapján: Szakmai rendezvény

MKVK Budapest Fővárosi Szervezete


Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga,

A 2015. évi oktatási tájékoztatók a Továbbképzés menüpont alatt elérhetőek.

Kérjük, amennyiben önhibáján kívüli okból nem tudja teljesíteni az oktatást, írjon felmentési kérelmet dr. Pál Tibor úrnak, az Oktatási Bizottság elnökének címezve, egy indokolást alátámasztó igazolás csatolásával legkésőbb 2015. december 4-ig az oktatas@mkvk.hu címre.

MKVK Budapest Fővárosi Szervezete


Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Az MKVK Budapest Fővárosi Szervezetének Választási és Szavazatszámláló Bizottsága együttes ülésén véglegesítette a 2015. szeptember 22-i Választói Taggyűlés eredményeit, melyet az alábbiakban közlünk.

MKVK Budapest Fővárosi Szervezetének Választási Bizottsága

A Fővárosi Szervezet elnöke
NévNyilvántartási szám
Szilágyi Judit001368

 

A Fővárosi Szervezet alelnöke
NévNyilvántartási szám
Agócs Gábor005600

 

A Fővárosi Szervezet elnökségi tagja
NévNyilvántartási szám
Fehérné Vikárius Éva003195
Marosi Gizella000419
Vörös Lászlóné dr.004254

 

A Fővárosi Szervezet régiós alapon elnökségi tagja
NévNyilvántartási szám
Agócs Gábor005600
Szilágyi Judit001368
Vada Erika004183

 

A Fővárosi Szervezetnél tagságát szüneteltető küldött
NévNyilvántartási szám
Dombai Tímea006712
dr. Ferenczy Judit003215
Kovács Piroska005021

 

A Fővárosi Szervezet küldöttei
 NévNyilvántartási szám
1.Agócs Gábor005600
2.Barabás Csaba005787
3.Barsi Éva000295
4.Binder Szilvia003801
5.Dr. Bíró Tibor002992
6.Bohus Zoltánné004510
7.Dr. Eperjesi Ferenc003161
8.Dr. Gáti Katalin004599
9.Gyurikné Sós Margit003662
10.Dr. Hruby Attila007118
11.Kolta Ádám Sándor003921
12.Dr. Ladó Judit003510
13.Dr. Lukács János003567
14.Mádi-Szabó Zoltán003247
15.Mészáros Péter005805
16.Dr. Nagy Lajos003761
17.Dr. Printz János004097
18.Siklós Márta003610
19.Dr. Sztanó Imre002481
20.Timár Pál002527
21.Vada Erika004183
22.Vörös Lászlóné dr.004599

 
 


Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Tájékoztatjuk, hogy a kötelező 1. napra az értesítők e-mailen a fővárosi szervezet által szervezett csoport beosztások szerint 2015. szeptember 30-val kiküldésre kerültek.
Időpont módosítást 2015. október 5-től tud kérni munkatársainktól.

A kötelező továbbképzés 2-3. nap forgatókönyvét október közepén küldjük meg e-mailen tagjainknak.

MKVK Budapest Fővárosi Szervezete
 


Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Tájékoztatásul közöljük a 2015. évi választás Jelöltjeinek bemutatkozó tablóit.

MKVK Budapest Fővárosi Szervezete

1. tabló - elnökjelölt

2. tabló - alelnök-jelölt

3. tabló - elnökségi tagjelöltek

4. tabló - régiós alapon elnökségi tagjelöltek

5. tabló - régiós alapon elnökségi tagjelöltek

6. tabló - küldöttjelöltek

7. tabló - küldöttjelöltek

8. tabló - küldöttjelöltek

9. tabló - küldöttjelöltek

10. tabló - küldöttjelöltek

11. tabló - küldöttjelöltek

12. tabló - küldöttjelöltek

13. tabló - küldöttjelöltek

14. tabló - küldöttjelöltek

15. tabló - küldöttjelöltek

16. tabló - küldöttjelöltek

17. tabló - küldöttjelöltek

18. tabló - küldöttjelöltek

19. tabló - küldöttjelöltek

20. tabló - küldöttjelöltek

21. tabló - küldöttjelöltek

22. tabló - szüneteltető küldöttjelöltek

23. tabló - szüneteltető küldöttjelöltek

24. tabló - szüneteltető küldöttjelöltek


Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Tájékoztatásul közöljük a Jelölőbizottság által hitelesített, szigorúan sorszámozott Ajánlóívek alapján a Választási Szabályzat szerint összeállított jelölőlistákat.
A Jelölőbizottság döntése szerint a 2015. szeptember 7-én postára adott ajánlóíveket még a 2015. szeptember 14-i bizottsági ülésen hitelesíti, valamint a Jelöltek tablóit 2015. szeptember 15-től közzé teszi.

MKVK Budapest Fővárosi Szervezetének Jelölőbizottsága

1. jelölőlista

2. jelölőlista

3. jelölőlista

4. jelölőlista


Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Az alábbiakban letölthető az MKVK Budapest Fővárosi Szervezetének 2015. szeptember 22-i Választói Taggyűlés meghívója.

A Választói Taggyűlésre ügyfélkapus bejelentkezést követően a kamara honlapján, a szolgáltatások-rendezvények menüpontnál fogadjuk előzetes regisztrációját: http://www.mkvk.hu/szolgaltatasok/rendezvenyek

A helyszíni regisztráció és a titkos, elektronikus szavazáshoz a szavazógépek átvétele 2015. szeptember 22-én 14.00 órától lesz a Villányi úti Konferenciaközpont Aulájában.

Üdvözlettel:

MKVK Budapest Fővárosi Szervezete

Meghívó letöltése


Pályázati felhívás - könyvvizsgáló asszisztens

Több mint 20 éve sikeresen működő, nemzetközi és hazai ügyfélkörrel rendelkező könyvelő és könyvvizsgáló iroda angolul és/vagy németül beszélő könyvvizsgálói asszisztenst keres.

Feladat:
•Gazdasági Társaságok könyvvizsgálatában való részvétel,
•Ügyfelek maradéktalan kiszolgálása,
•Közreműködés eseti projektekben.
Amit kérünk:
•Német és/vagy angol nyelv társalgási szintű ismerete szóban és írásban,
•Szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség (mérlegképes könyvelői-, adótanácsadói- és/vagy könyvvizsgálói képesítés előnyt jelent)
•Legalább 2 éves könyvelői gyakorlat
•Nyitottság vidéki munkavégzésre
•Az MS Office programok felhasználói szintű ismerete,
•Kulturált megjelenés,
•Felelősségtudat, kiegyensúlyozottság, magas teherbíró képesség,
•Egészséges életszemlélet, ügyfélközpontú gondolkodásmód.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, valamint alkalmasnak érzi magát a kínált pozíció maradéktalan betöltésére, kérjük, hogy a hirdetés megjelenése alatt küldje fényképpel és motivációs levéllel ellátott önéletrajzát, az edina.galamb@bergmann.hu e-mailcímre. A tárgy rovatba kérjük, hogy tűntesse fel nevét és a betölteni kívánt pozíció megnevezését. Köszönjük.

Felhívás letöltése

 


Az MKVK Budapest Fővárosi Szervezetének
KÖZLEMÉNYE

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezetének Taggyűlése 2015. június 3-án a jegyzőkönyvben rögzítettek szerint megválasztotta a Választási Bizottság, Jelölő Bizottság, valamint a Szavazatszámláló Bizottság tagjait a 2015. évi választásokhoz.

Választási Bizottság tagjai:

 • dr. Sugár Dezső
 • Sándorné dr. Kriszt Éva
 • Pappné dr. Nagy Ilona

Jelölő Bizottság tagjai:

 • dr. Nagy Béla
 • dr. Kis Pálné
 • Horváth János
 • Puskás István

Szavazatszámláló Bizottság tagjai:

 • Vörös Lászlóné dr.
 • Derzsi György
 • Litvai Enikő Katalin
 • Elekes Mária

A Választási Bizottság a választással kapcsolatos aktuális információkat a Fővárosi Szervezet honlapján és az irodában közzéteszi.
A Bizottságok tagjainak elérhetőségéről a Fővárosi Szervezet irodájában lehet érdeklődni (Tel.: 484-0838, 484-0839, email: budapest@mkvk.hu ).
 


Budapest Fővárosi Szervezete Taggyűlése

 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Alapszabálya 374. pontja értelmében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Taggyűlését 2015. június 3. (szerda), 15.00 órára összehívom.

A Taggyűlés helye:              Villányi Úti Konferencia Központ,
                                                (1114 Budapest, Villányi út 11-13., Auditórium)
Regisztráció:                        14.00 – 14.50
Taggyűlés időpontja:          15.00
Napirend előtti előadás:    15.00-16.00-ig
                                                „A számvitel és a könyvvizsgálat aktuális kérdései”
                                                Előadó: Pankucsi Zoltán, NGM

A Taggyűlés határozatképtelensége esetén az MKVK Alapszabálya 386. pontjának megfelelően a megismételt Taggyűlést változatlan helyen és változatlan napirenddel hívom össze.

Megismételt Taggyűlés időpontja: 2015. június 3. (szerda), 16.00 óra

A megismételt Taggyűlés megjelenési arányra való tekintet nélkül határozatképes.
Az előadáson, valamint a taggyűlésen való részvétel 1 kreditponttal beszámít a 2015. évi kötelező oktatásba.

A Taggyűlés napirendi pontjai az alább csatolt meghívóban találhatóak.

Meghívó letöltése

 


Társadalombiztosítás aktuális változásai

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy felkerült honlapunkra a Letölthető előadások közé Matlné Kisari Erika (tájékoztatási szakreferens, Nemzeti Adó- és Vámhivatal) 2015. február 2-i Könyvvizsgáló Klubban elhangzott előadása.

Az előadás címe: Társadalombiztosítás aktuális változásai
 


Informatikai segítség a folyószámlák egyeztetéséhez

A kamara Informatikai Tagozatának kezdeményezése mellett a Nemzeti Adó és Vámhivatal néhány hónappal ezelőtt XML formátumban is elérhetővé tette a vállalkozások adófolyószámla kivonatait. Ez azt jelenti, hogy a folyószámla adatok programozható formában is elérhetőek, nem csak PDF-ben, mely segíti a könyvvizsgálók, adótanácsadók és a könyvelők munkáját.
Felhívjuk a kollégák figyelmét, hogy éljenek a lehetőséggel, kezdeményezzék a könyvvizsgáló és könyvelő programok fejlesztőinél az XML formátumú folyószámlák feldolgozását a szoftverekben.

 


Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga,

a Fővárosi Szervezet a 2014. évi kötelező oktatásra vonatkozó aktualitások megtalálhatóak a „ Továbbképzés ” menüpontok alatt.
Tanfolyami beosztását a kötelező 1. napra 2014. szeptember 29-én, a kötelező továbbképzés 2-3-4. napra vonatkozó forgatókönyvet 2014. október 14-én küldtük ki minden fővárosi tagnak e-mailen.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2014. évi oktatási időszak 2014. december 31-ig tart, felmentési kérelmet is eddig tud benyújtani dr. Pál Tibor úrnak, az Oktatási Bizottság elnökének egy igazolás csatolásával az oktatas@mkvk.hu címre.

MKVK Budapest Fővárosi Szervezete

 


Tisztelt Kamarai Tag!

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fővárosi Szervezetének és a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar együttműködésének keretében kiküldött levelünkre érkezett szíves visszajelzése alapján szeretném felvenni Önnel a kapcsolatot.

Nappali munkarendű képzésben részt vevő végzős hallgatóinknak 13 hetes szakmai gyakorlatot kell teljesítenie az őszi félévben szeptember-december vagy a tavaszi félévben február-május időszakban.

A szakmai gyakorlatra a cégektől beérkező ajánlatokat – hagyományos álláshirdetés szerű felhívások, word vagy pdf. formátumban - irodánk teszi közzé a hallgatók számára egyrészt hagyományos hirdető felületen, másrészt a kari és a hallgatói weboldalon. Amennyiben szeretnének felhívást közzé tetetni, úgy a dokumentumban szíveskedjen megadni a főbb paramétereket, pl.:milyen szakról keresnek hallgatót, milyen munkakörben, hogyan tudnak jelentkezni, kihez fordulhatnak további információért, stb.

A 2014/15-ös tanév tavaszi félévre a hallgatóknak a szakmai gyakorlat helyét 2015. január 14-ig kell majd bejelenteniük, a gyakorlat ideje pedig: 2015. február 2.-április 30.

A hallgatók foglalkoztatására együttműködési megállapodás keretében van lehetőség a Nemzeti Felsőoktatási Törvény előírásait figyelembe véve.

Bármilyen kérdés esetén állok szíves rendelkezésére.

Üdvözlettel:

Wohner Györgyi
irodavezető

Budapesti Gazdasági Főiskola
Pénzügyi és Számviteli Kar
Karrier Iroda
telefon: (1) 469-67-06
mail: Wohner.Gyorgyi@pszfb.bgf.hu


 

Postafiók megszűnése

posta.gif

Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy 2014. február 24. napjától kezdődően a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezetének postafiók címe megszűnik.

Kérjük, levélküldeményeiket szíveskedjenek a Fővárosi Szervezet irodájának címére
(1088 Budapest, Szentkirályi utca 13.) küldeni.

Megértésüket ezúton is köszönjük!


Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Budapest Fővárosi Szervezete


Könyvvizsgálói Klub

A szokásos szerdani napnak megfelelően 2013. október 2-án is megtartotta a Főváros a megszokott könyvvizsgálói klubját. Ezen a klubnapon a NAV Közép- Magyarországi Regionális Adó Főigazgatóságával kötött megállapodás alapján a NAV –os munkatársakat láttuk vendégül.
A nap egyik témája az Önkormányzatok társaságainak adózási kérdései, a másik téma a Transzferár nyilvántartás aktuális kérdései voltak.
Elsőként Vada Erika elnök asszony köszöntötte az eseményen ismét szép szám-ban megjelent könyvvizsgálókat, és Tamásné Czinege Csillát, a NAV Közép –Magyarországi Regionális Adó Főigazgatóságának főigazgatóját, aki bemutatta kollégáit, dr. Funtek Zsolt főosztályvezetőt, és dr. Lambertus József osztályvezetőt.
Főigazgató asszony üdvözölte a Fővárosi Szervezettel kötött együttműködési megállapodást, és biztatta a könyvvizsgálókat, hogy amennyiben ügyfelük könyvvizsgálata során bármilyen bizonytalanság merül fel jogi, adózási kérdés-ben, bátran felvehetik vele a kapcsolatot, de bizalommal ajánlja kollegáit is. En-nek a legkézenfekvőbb módja, hogy összegyűjtött kérdéseiket eljuttatják a fő-városi szervezet elnök asszonyához, és rajta keresztül írásban válaszolnak. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a könyvvizsgálók által feltett kérdésekre épül az előadás, melyet példák segítségével illusztrálnak.
A meghirdetett témákat magában foglaló előadás után a megjelent könyvvizs-gálók feltehették vonatkozó kérdéseiket, melyre főigazgató asszony, és a vele érkezett előadók válaszoltak. Azt az ígéretet kaptuk, hogy a fővárosi szervezet részére eljuttatják az előre érkezett kérdésekre adott, példákkal illusztrált vála-szokat, amelyet beérkezése után, honlapunkon teszünk hozzáférhető.
A könyvvizsgálók részéről is érkezett az együttműködési megállapodást üdvözlő hozzászólás, kiemelve, hogy szükségesnek érzi a két terület összetartását, mert az újfajta kapcsolat jobbá, eredményesebbé teszi a munkát.
A konzultáció befejezte után a könyvvizsgálók személyesen is tehettek fel kér-déseket a NAV munkatársainak, akik készséggel álltak rendelkezésükre.
 

1.JPG
3.JPG

 


Jogszabályfigyelők, NAV közlemények a Budapest Fővárosi Szervezet honlapján

Ezúton szeretnénk felhívni tisztelt könyvvizsgáló kollégáink figyelmét, hogy a Letöltések menüpont 2 új almenüvel bővült:

Jogszabályfigyelő

NAV közlemények

A menüpontok alatt - a korábbi dokumentumok megtartása mellett - megtalálhatják a NAV legfrissebb közleményeit, valamint a jogszabályok változásáról készített jogszabályfigyelőket is.

Legfrissebb jogszabályfigyelőnk:

Jogszabályfigyelő - 2013. augusztus 22.